Co-financed by the program "Excellent Science" of the Minister of Education and Science
(DNK/SP/566112/2022, "16th International Congress of the Polish Neuroscience Society").

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych” Ministra Edukacji i Nauki,
na podstawie umowy nr DNK/SP/566112/2022. Tytuł projektu: "16th International Congress of the Polish Neuroscience Society"

 

Celem projektu jest organizacja w dniach 20- 23.09.2023 r. międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN) w Toruniu, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa". Konferencja będzie organizowana wspólnie przez PTBUN oraz UMK. Celem konferencji organizowanej w Toruniu, w 2023 r. jest zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego spotkania polskich naukowców z innymi naukowcami pracującymi w wiodących międzynarodowych ośrodkach neuronaukowych. Dzięki staraniom organizatorów, wykłady plenarne zgodzili się wygłosić wybitni specjaliści w obszarach badań nad rozwojem układu nerwowego, pamięcią, empatią, przetwarzaniem sensorycznym, rytmami dobowymi i snem, neurodegeneracją, optogenetyką. Wykładowcy plenarni przyjadą z wiodących ośrodków neuronaukowych, m.in. z Holandii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Szwajcarii. Celem sympozjów będzie przedstawienie uczestnikom najnowszych osiągnięć w dziedzinach neurobiologii, neuropsychologii, neurologii, kognitywistyki i innych dziedzin neuronauki. Poza wykładami plenarnymi oraz sympozjami naukowymi, podczas konferencji osiągnięcia przedstawą także zwycięzcy konkursu o Nagrodę J. Konorskiego, organizowanego dorocznie przez PTBUN. Specjalna sesja ustna będzie dedykowana młodym badaczom, którzy zaprezentują obiecujące wyniki własnych badań. Nieodłączną częścią programu konferencji będą sesje posterowe, cieszące się wielką popularnością szczególnie wśród młodych badaczy. Warto dodać, że podczas prezentacji posterowych, często zawiązywane są współprace naukowe. Organizatorzy szacują, że w konferencji weźmie udział ponad 300 uczestników z licznych uniwersyteckich ośrodków europejskich. Wspólna organizacja wydarzenia przez PTBUN oraz UMK pozwoli na stworzenie dogodnej platformy do wymiany myśli naukowej, przyczyni się do rozwoju polskiej nauki oraz zapewni promocję Polski i Torunia w środowisku neuronaukowym.

Kwota dofinansowania projektu: 191 600 zł
Całkowita wartość projektu: 324 600 zł